Tuesday, April 6, 2010

Viisi kohtaa Jumalan rakkaudesta sinua kohtaan

Sielu. Toisinaan ajattelen, ettei Jumala tahdo minua enää auttaa.


Opettaja.

1. Ei sinun tule päätellä Jumalasta omien ajatustesi mukaan vaan Hänen sanansa mukaan.

Hänen sanassaan taidat sinä niistä suloisista ja rakkaista lupauksista oppia tundemaan Hänen kallin Isälisen sydämensä.

Profeetoissa, psalmeissa ja Uudessa Testamentissa löytdät sangen vahvat järkähtämättömät ja ihanat todistukset siitä,

Ne on kirjoitettu meille lohdutukseksi.

En minä lakkaa heille hyvää tekemästä. Ja se pitää minun iloni oleman, että minä heille hyvää teen.
Jer 32:40,41.

Ja se on oleva minulle ilonimeksi, ylistykseksi ja kunniaksi kaikkein pakanain seassa maan päällä, kuin he saavat kuulla kaiken sen hyvän, minkä minä heille teen; ja heidän pitää peljästymän ja hämmästymän kaikkea sitä hyvää ja kaikkea sitä rauhaa, jonka minä heille antaa tahdon.
Jer 33:9.


2. Älä ikinä katsele Jumalaa ilman Kristusta, sillä silloin Hän kuluttavainen tuli

vaan Kristuksessa, sillä Hänessä on jumaluuden täydellisyys, Isä Pojassa, Poika Isässä.
Joh. 17:21.

Jolla ei Jumalan Poikaa ole, ei hänellä ole elämää
1 Joh 5:12.

ei myös Jumalaa.
2 Joh v. 9.Kun katselet Jeesusta, niin katsot Jumalan sydämeen, jossa näet sulan armon, kärsivällisyyden ja armahtamisen.

Tutkistele Jeesuksen katkeraa kärsimistä

Uskotko, että Hän on kuollut kaikkien edestä, niin myös sinunkin edestäsi?

Et sinä taida toisin uskoa, jos Hänen sanaansa nojaat.

Uskotko, että Hän todella rakastaa sinua eikä teeskentele?


Uskotko, että Hän kyllä näki sinut vihollisena.
Rom 5:10.

Hän näki kyllä sinun uskottomuutesi, huikentelevaisuutesi, hitautesi, kylmyytesi ja kittämättömyytesi Hänen palavaa rakkauttansa kohtaan.

Mutta kuitenkin Hän on kuollut sinun edestäsi sulasta laupeudesta.

Ah, etkö nyt tahdo uskoa Häntä rakkaaksi ja hyväksi?3. Opi kuitenkin omasta koettelemuksestasi paremmin tuntein tunnustamaan Jumalan Isällisen sydämen

opi erityisesti siitä sanomattomasta kärsivällisyydestä, jota Hän on osoittanut sinulle pahassa suruttomassa tilassasi

Kuka löytää vihollisensa ja päästää hänet rauhassa menemään?

Etkö sinä ollut Hänen kädesään?

Kuinka monella tavalla Hän olisi voinut sinua turmella ja peräti teloittaa?

Siitä kyllä näet, ettei Hän ole päättänyt sinua turmella.


Tutkistele sinun tähän asti kulunutta elinaikaasi

Kuinka monta kertaa sinä olet ärsytellyt Hänen rankaisevaa vanhurskauttaan, niin että Hänellä kyllä tuhannen kertaa olisi ollut jo syy ja oikeus sinut kadottaa?

Oi mikä pitkämielisyys!

Tämä rakkaus on totisesti korkeimmalla tavalla kärsivällinen ja laupias.
1 Kor 13:4.

Eikö Hän lukemattomilla hyvillä töillä ole sinua piirittänyt, voittakseen ja sisälle ottaakseen sinun sydämesi ja mielesi?

Sen Hän tekee ainoastaan sentähden, että Hän voisi kruunata sinua kaikella autuudella sekä ajassa että iankaikkisuudessa.4. Ajattele edelleen, kuinka hyvä Isä on vuodesta vuoteen etsinyt sinua, joka kuitenkin olit Hänen vihollisensa?

Kuinka lukemattomat kerrat Hän on varoittanut sinua turmeluksesta?

Kuinka sanomattomat kerrat Hän on sinussa työtä tehnyt, kolkuttanut, huutanut, ja sinulle armoansa tarjonnut?

Hän on kuin kantanut armoansa sinun jäljissäsi eikä ole sinun ylenkatseestasi ja vastahakoisuudestasi lukua pitänyt.Pitäisikö Hänellä nyt kun Hän on niin uskollisesti sinua etsinyt, sinut löytänyt ja käsittänyt, ja niin paljon saanut aikaan, että nyt nöyryytettynä makaat Hänen jalkainsa juuressa etkä mistään niin lukua pidä, kuin Hänen armostansa ja anteeksi antamisestansa,

pitäiskö, sanon minä, Hänellä olla nyt sinua vastaan toinen mieli?

Ah ei!

Ei Jumala lahjojansa ja kutsumistansa kadu
Rom 11:20.

Luuletko, että Jeesuksen rakas sydän nyt sallisi sen, että sinun pitäisi tulla turmelluksi?


Ole vahvana siitä, että Hän vielä nyt on niin janoava sinun sielusi autuudesta kuin silloin, kun Hän ristin päällä huusi

"Minun on jano".

Tämä kaikki on soveliasta ja tarpeellista sitä tarkoitusta varten, että sinä saisit uskovaisen ja turvallisen sydämen sinun rakasta Vapahtajaasi kohtaan

ja antaisit osoittaa itsellesi, kuinka mielellään Hän tahtoo antaa sinulle sinun syntisi anteeksi,

jos sinä vain tahdot täydellä todella vastanottaa Hänen armonsa uskon kautta.

Näin tunne siis ja syleile tätä sinun sielusi elämää, ja ota uskossa kaikki Hänen täydellisyydestänsä.

Ja sen voit sitä enemmin tehdä, kun Hänen sanansa ja evankeliuminsa vielä tänäpäivänä juuri sen syyn tähden, sinun edestäsi, saarnataan.5. Edelleen - sydämellinen ja ahkera rukous on sinulle sangen hyödyllinen

Kuinka mielelläsi pitäisikään sinun Jeesuksen kanssa keskustella, joka niin sinun parastasi etsii ja tahtoo, että sinä aina vain enemmän ja enemmän oppisit Häntä tuntemaan uskosa

Ja mitä enemmän sinä rukouksen kautta tulet Hänen kanssaan lapselliseen ja uskolliseen kanssakäymiseen, sitä enemmän tulet sinä vahvistetuksi uskossa ja iankaikkiseen elämään varjelluksi.


Katso! Mitä enemmän me maallisen ystävän kanssa puhumme ja pidämme yhteyttä, sitä paremmin opimme hänet tuntemaan ja uskomme hänet hyväksi ja uskolliseksi.

Juuri niin on se myös meidän taivaallisen Ystävämme ja Sulhasemme kanssa.

Sentähden, kun sinulta puuttu oikea uskon voima ja vakuutus, niin rukoile Häneltä täydellä todella sydämellisesti ja hartaasti sitä,

opi rukouksen kautta rukoilemaan ja uskon kautta uskomaan

rakasta sitä, joka on sovelias tässä auttamaan. Kulje sellaisten seurassa, joilla on itsellään evankeliumin mieli.


Ennen kaikkia, anna Jeesuksen evankeliumin sanojen, jotka ovat henki ja elämä sinun sielusi holhoamiseksi olla sinun harjoituksesi

näin sinä saat havaita, minkäkaltaisen autuuden Jeesus on niille toimittanut, jotka Häntä rakastavat.

Oi jos sinä oikein tuntisit Jeesuksen sydämen, raukeisit rakkaudesta itkuun, että Hän sinua niin ikävöitsee, isoaa, janoaa ja kaipaa.


-- eikö olekin taiwaallista sanomaa tämä siitä suuresta rakkaudesta, joka sinua etsii, isoaa, janoaa ja kaipaa.

ei ole maan alla, maan päällä eikä taivaassa mitään sellaista, kuin Jeesuksen rakkaus sinua kohtaan.

todellakin, melkein tässä lukiessa raukeaa itkuun, kun ymmärtää, miten olen Häntä paennut, ylenkatsonut, halveksinut ja maahan polkenut, ja kuitenkin Hän on uskollisesti ja kärsivällisesti kulkenut jäljessäni, huutanut, kehottanut, antanut saarnata, opettaa ja julistaa koville korvilleni.

saadakseen kruunata minut autuudella ajassa ja iankaikkisuudessa.


kuinka me Häntä pakenemme, kun emme ymmärrä, millainen on Jumalan sydän meitä kohtaan.tiedän myös wissisti, että joka näitä Armonjärjestyksen kohtia lukee ja ne sydämeensä painaa ja Pyhä Henki avaa näissä olevaa Jumalan Sanaa, häntä ei enää ikinä koskaan milloinkaan saada ihmisiä kunnioittamaan, ihmisten rakkautta etsimään Jeesuksen sijasta, uskomaan yhtään Saatanan lähettämää korviketta ja Jeesuksen sijaista.

rakkaussuhde Jeesukseen on aidompi kuin aito kulta, kalliimpi kuin aito helmi tai jalokivi

mikään ei ole ihmiselle sen syvällisempää terapiaa kuin saada käsittää ja uskoa kohdalleen evankeliumin sana.

lyhykäisesti

"Jeesus rakastaa sinua"

Kirjoittanut: viola

Aamen!"Oi Hänen rakkautensa,
se ompi verraton,
se halkee laupeudesta,
niin palava se on!"

Kirjoittanut: mama
"tiedän myös wissisti, että joka näitä Armonjärjestyksen kohtia lukee ja ne sydämeensä painaa ja Pyhä Henki avaa näissä olevaa Jumalan Sanaa, häntä ei enää ikinä koskaan milloinkaan saada ihmisiä kunnioittamaan, ihmisten rakkautta etsimään Jeesuksen sijasta, uskomaan yhtään Saatanan lähettämää korviketta ja Jeesuksen sijaista."


Niin...
Kannattaa tosiaan harkita, lukeeko vai ei.

No comments:

Post a Comment