Tuesday, April 6, 2010

Toisen kanssapuheen suuri loppujakso

Niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, Herra, ei minulle kelpaa jumalattoman kuolema, mutta että jumalatoin kääntyis tiestänsä (Jesuksen tykö) ja eläis.
Hes. 33:11


NIIN TOTTA KUIN MINÄ ELÄNKristuksessa ovat kaikki lupaukset Niin ja Aamen, valalla vahvistetut ja lukitut.
2 Kor 1:20.

Näiden tarjotaan ja lahjoitetaan raadollisille suuri lohdutus ja vakuutus, joka heidän tulee ottaa vastaan.

katso silloin on heillä vahva ja luja uskon ankkuri, täydellinen vakuutus, joka sydämen pohjaan ulottuu ja vakuuttaa heitä armovalinnasta ja iankaikkisesta autuudesta.
Heb. 6:18,19Että me kahden liikkumattoman kappaleen kautta, joissa mahdotoin on Jumalan valehdella, juuri vahvan uskalluksen pitäisimme, me jotka siihen turvaamme, että me taritun toivon saisimme,

Jonka me pidämme vahvana ja lujana meidän sielumme ankkurina, joka ulottuu sisälle hamaan niihinkin asti, jotka esiripun sisälmäisellä puolella ovat,

Johonka edelläjuoksia on meidän edellämme mennyt sisälle, Jesus, Melkisedekin säädyn jälkeen, ylimmäiseksi Papiksi tehty ijankaikkisesti.

Heb 6:18-20


Pyhä Henki avaa sydämen ja omistaa sille kaikki evankeliumin lupaukset, jotka owat sulat voimalliset vakuutukset. Sentähden et sinä mahda uskottomuudella Häntä vastaan olla.

Mutta usko ottaa vastaan ja päättää Jumalan olewan totisen.
Joh 3:33-- hauskasti tuolta vanhasta kielestä tulee tämä uusi ilmaus

usko wastaanottaa

usko on vastaanotin!Joka ei usko Jumalaa, tekee Jumalan valehtelijaksi, sillä ei hän uskonut sitä todistusta, jonka Jumala on Pojastansa todistanut.

Mikä todistus se on?

Eikö Jumala ole antanut vaivaisille syntisille iankaikkisen elämän.
1 Joh 5:10,11

Joka nyt sen uskoo, hänellä on Pyhän Hengen todistus itsessään v.10.

Uskon kautta saamme tämän todistuksen.
Heb 11:2,39

Jos ehkä näemmekin lupauksen ainoastaan kauempaa, niin turvaamme kuitenkin siihen ja tyydymme.
v. 13.Katso, kaiken tämän saamme uskossa Jeesukseen!

Pyhä Henki painaa tähän sinetin meidän sydämiimme, koska Hän todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia.
Rom 8:16

Sillä niinkuin Hän on "Lapseksi ottamisen Henki", niin tekee Hän myös meidän henkemme kokonaan lapselliseksi ja rohkeiksi.

Niin monelle kuin Jeesuksen vastanottavat, uskon omistamisen kautta, antaa Hän voiman (Priwilegiumin, armo-kirjan), tulla Jumalan lapsiksi.
Joh 1:12-- Pyhä Henki on "Lapseksi ottamisen Henki"


niin siis olemme tässä kysymyksessä, miten tullaan Jumalan lapseksi.


ei riitä kuule vesi.

ei riitä kuule usko.

tarvitaan Pyhän Hengen kaste.


vain Jeesus voi sellaisen antaa, ei ihminen.Niin on se siis totinen sana, ja kaiketi mahdollinen wastanotta, että Kristus Jesus on tullut maailman syndisiä wapahtamaan ja autuaksi tekemään.
1 Tim 1:14

Ota vaari: sinun pitää ottaa vastaan, uskoa, omistaa itsellesi Sana syntiesi anteeksi saamisesta ja autuaaksi tekemisestä ja kääntää ne hyväksesi niinkuin Benhadadin palvelijat.
1 Kun. K. 20:33Tartu taivaallisen Isäsi hameeseen ja sano Daavidin kanssa;

katso, minun Isäni, tätä tilkkaa sinun hameestasi.
1 Sam. 24:12

Koska patriarkka Jaakobin pojat näyttivät veressä tahratun hameen isällensä ja sanoit; Tunnustele onko tämä poikasi Joosefin hame vai ei? tunsi isä sen kohta ja sanoi: tämä on minun poikani hame.
1 Mos. 37:32,33.

Niin on myös taivaallinen Isä tunteva Poikansa verisen ansion, koska sen Hänelle uskossa näytät.

Sano rohkeasti: Katso, minun Isäni, tässä on sinun sanasi: minun sydämeni sanoo sinulle tämän sinun sanas:

Etsikät minun kaswojani;

sentähden minä etsin, Herra sinun kasvojasi ja sinun armoasi, kuin Jeesuksessa ilmoittanut olet.
Ps. 27:8

Katso, tässä on sinun Poikasi verinen vanhurskaus, etkö tunne sitä?Isä, mitä olet vaivaisille hyväksi ja hyödytykseksi edeskatkonut ja säätänyt, sen taidat sinä myös minulle osoittaa".

Siinä pitää sinun, rakas sielu, ainoastaan pyytää olla lapsellisessa turvassa ja uskalluksessa Vapahtajaasi kohtaan. Älä anna minkään epäuskon tai epäilyksen saada sijaa luonasi.Huomaa edelleen: älä ota vakuutusta pyhittämisen tuntomerkeistä, kuin olisit Jumalan lapsi ja syntisi anteeksi saanut siksi, että olet jumalinen ja siveä.

Ota vakuutuksesi uskossa Kristuksen veriseen sovintoon, että taidat Paavalin kanssa sanoa:

Minulle, kaikkein suurimmalle syntiselle, joka en muusta tiennyt, kuin synnistä ja kadotuksesta, minulle on laupeus tapahtunut.
1 Tim 1:16

ilman ansiota, sulasta armosta, ainoastaan Kristuksen tähden.
Rom 3:24.Sinun Vapahtajasi tähden on sinulla, sinä katuva syntinen, sinun syntiesi anteeksisaaminen ja koko autuus.

Tämä nojaa seuraavien perustusteiden varaan:1. Vakuutus tulee vastaansanomattomasti vanhurskaaksi tekemiseen - ei pyhittämiseen.

Jeesus antoi vakuutuksen viheliäisille syntisille näillä sanoilla; "sinun syntisi ovat sinulle annetut anteeksi", ja näin vakuutus vielä nyt saadaan.

Vanhurskaaksi tekeminen ja vakuutus siitä tulee ainoastaan armosta ja ei töistä
Ef. 2:8,9.

Vanhurskaaksi tekemisen työhön ei pidä töitä sekoitettaman, sillä ne ovat sen hedelmiä

Vanhurskaaksi tekemistä ei pidä rakennettaman pyhittämisen päälle:

joka ei työtä tee, vaan uskoo Häneen, joka tekee jumalattoman vanhurskaaksi, hänen uskonsa luetaan hänelle vanhurskaudeksi
Rom 4:5.2. Ennen kuin ihminen tulee vanhurskaaksi tehdyksi, hänen pitää totisessa koettelemisessa havaita olevansa kokonaan turmeltu ja kelvoton siihen, mikä hyvä on, ja ettei hänellä ole mitään, mistä hän kerskata taitaisi, vaan että hänen pitää jumalattomana ja kadotettuna syntisenä antaa lahjoittaa itselleen Kristuksen vanhurskauden.

Samoin tulee hänen myös vanhurskaaksi tekemisestä antaa armosta lahjoittaa itselleen uskon vakuutuksen, niin ettei hän ensinkään luota pyhittämisen tuntomerkkeihin.

sillä kaikki meidän pyhittämisemme on täynnä niin monta virhettä ja heikkoutta, että ne ovat pelkkää syntiä Jumalan kasvojen edessä ilman Vapahtajan sovintoa,

ei hän pyhityksestä saa ikinä lohdutusta eikä saa mitään varmuutta omasta vanhurskaaksi tekemisestään.Vaikka ne kolme seikkaa, jotka edellä on mainittu parannuksen järjestyksestä, tulee löytyä ihmisistä ennen vanhurskaaksi tekemistä,

kuitekin, koska nämä asiat eivät näytä yhtään pyhittämistä, vaan päinvastoin paljastavat viheliäisyyden, pitää vanhurskaksi tekeminen ja vakuutus edeltää pyhittämistä ja siihen väkevästi kehoittaa

sillä ennen kuin sydämessä saadaan vakuutus armosta, ei osata armoa ja armon kanssa saattua voimaa käyttää oikein pyhittämisen harjoitukseen.

ihmisen tulee ensin saada uskon kautta Jeesukseen vakuutuksen armosta ja syntien anteeksisaamisesta, ennenkuin häntä oikein voidaan kutsua jumaliseksi.

sillä jumalisuus ennen uskoa ei ole oikea.Pyhittämisen hedelmät eivät ole nuhteettomat ja täydelliset

kun me sitten havaitsemme niissä jotain puuttuvan, niin ei seiso meidän varmuutemme vahvain säärten päällä, jos me sen pyhittämiseen perustamme.

mutta meillä pitää olla luja kallio atuuudemme perustuksena, jonka päälle me taidamme rakentaa ja luottaa, ja se kallio on ainoastaan Kristus ja Hänen verensä.

Jokapäiväinen kilvoittelu, pyhittämisen tundomerkein,on seuraavien syiden tähden Jumalan lapsille tarpeellinen:

ssa, etteivät he ole turhaan saaneet Jeesuksen veren armoa, vaan jokapäiväisen parannuksen ja pyhittämisen harjoitukseksi.

2. Että se suuri ja ilmaiseksi annettu armo tekisi heidät sydämestä halullisiksi siihen, mikä on hyvää, ja ei jättäisi heitä ilman hedelmiä:

sillä, joka ei tee parannuksen soveliaita hedelmiä on hukkaan uskonut.

"Jonka kautta te myös autuaaksi tulette, jos te sen pidätte, minkä minä teille olen ilmoittanut, ellette hukkaan ole uskoneet".
1 Kor 15:23. Että uskovat sielut Jumalassa tehtyjen töidensä kautta osoittaisivat muille armotilansa, etenkin veljille

sillä pyhittämisen tuntomerkeistä taitatat muut päättää ja tuomita meitä, mutta meidän itse pitää tulla uskosta vakuutetuksi.

Jaakobin sanat (Jaak. 2:21) on ymmärrettävä siten, että Abrahamin vanhurskaaksi tekeminen on meille ilmi tullut töiden kautta.
Rom. 4:24. Että pyhittämisen tuntomerkit puutos katumattomissa ja uskottomissa, jotka eivät huoli armosta, osoittaisi heille heidän onnettoman tilansa ja että he nyt tarvitsevat Vapahtajaa.5. Mitä tulee heikkouskoisiin, joissa myös pyhittämisen tuntomerkit ovat heikommat, on meidän velvollisuutemme kaikissa tilanteissa neuvoa heitä Jeesuksen luo, joka on sangen leppinen kaikkia vaivaisia syntisiä kohtaan, ja kehoittaa heitä uskoon ja uskallukseen Hänen vereensä ja armoonsa.


Luther sanoo (Tom. III, Fol. 6.) näin:

Sentähden seiso vain tämän vahvan ja lujan kallion päällä, joka on meidän Herramme Jeesus Kristus ja Hänen sanansa.

Jeesus on totinen ja luja perusta, kun ihminen havaitsee itsensä mahdottomaksi, tyhjäksi, paljaaksi, ilman toivoa saada autuutta oman vanhurskautensa kautta, ja pahoilla himoilla rasitetun

kun ihminen tämän havaitsee, pitää hänen kiivaasti etsiä Jumalan armoa Kristuksessa Jeesuksessa eikä epäillä sen saavansa.

Ihmisen pitää niin tuntea oma syvä viheliäisyytensä, ettei hän millään muulla ehdolla tohdi rukoilla jotain Jumalalta, kuin ainoastaan kaikki armosta Jeesuksen Kristuksen tähden

ja lukea itsensä mahdottomaksi kaikkeen siihen hyvyyteen, jota hän on Jumalalta saanut

Sellainen ihminen ajatelee myös, että kaikki hänen puheensa ja työnsä ei ole muuta kuin hulluutta ja syntiä Jumalan edessä.


Senllaiset uskovaiset ihmiset aiheuttavat sen, että koko maailma tulee Saatanalle sangen ahtaaksi eikä hän taida heitä vahingoittaa.

sillä he luottavat ainoastaan Jeesukseen vahvalla uskolla ja voittavat kaiken uskon kautta.

Luther sanoo Genesis 21: Tämä kiusaus vaivaa myös minua itseäni usein, että tahdon katsoa ympärilleni hyviä töitä, joiden varaan voisin itseni luottaa

Minä olen paljon opettanut ja saarnannut, tehnyt monelle ihmiselle hyvää ja heitä palvellut

Olen myös viattomana kärsinyt paljon vääryyttä

mutta kun oikeat mätämiset ja taistelemiset tulevat, niin huomaan minä, että tämä kaikki on turhaa

silloin vaaditaan ja ajetaan minut lankeamaan Jeesuksen jalkain juureen ja tunnustamaan

Herra, en minä mitään muuta ole, kuin ainoastaan yksi vaivainen syntinen.

(näin siis Martti Luther)Sentähden neuvon myös minä sinua, rakas sielu; mene pois itsestäsi, omasta mahdollisuudestasi ja omasta tekemisestäsi ja pakene Jeesuksen Kristuksen tykö, Hänen käskynsä mukaan.
Jes 45:11.

Ei sinulla ole yhtään parempaa neuvoa, kuin että sydämellisesti, hartaasti ja nöyrästi rukoilet.

Kaikki, jotka ovat käyneet tätä autuuuden tietä ja järjestystä myöten Jeesuksen tykö, ovat heille itsellensä suurimmaksi iloksi Hänen armonsa täydellisydestä saanet armon armon edestä, armon armosta ja armon ylitse armon!

Niin on Hän myös meille luwannut:

Anokaa, niin teille annetaan, etsikää,niin te löydätte, kolkuttakaa, niin teille avataan.

Sillä jokainen anova saa ja jokainen etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan.
Matt 7:7,8.Tästä sinä kyllä nyt näet, ettei uskoon taideta tulla ilman sydämellistä ja alinomaista rukousta.

Taistele sinun Jeesuksesi kanssa rukouksessa ja pysy siinä palavassa kiivaudessa, älä säästä hetkeäkään, olkoon päivä tai yö;

etsi Hänen armoansa, ei lain teiden kautta waan hengen köyhyydessä

heittäydy rukouksessa maahan Hänen jalkainsa juureen, ja katsele uskon silmillä Häntä, kuin Hän riippuisi ristin päällä sinun edestäsi

älä päästä Häntä

niin sanotaan sinusta niinkuin Jaakobista sanottiin:

Hän paineli enkelin (Jeesuksen) kanssa, ja voitti: sillä hän itki ja rukoili Häntä, ja niin hän sai siunauksen.
1 Mos 32:2 Hos 12:4,5.Käy Häntä etsien jäljissään itkien niinkuin pieni lapsi äitinsä jäljessä

harjoita itseäsi niin kauan Jeesuksen ja armon vastaanottamisesa niinkuin lapsi, siihen asti, että taidat ottaa ja ruveta.

kolkuta armon ovea niinkuin kerjäläinen, siihen asti, että "Jeesus kokotta sinulle yhden kappalen lasten leiwästä".

Kirjoittanut: Rami

Mark. 8:34

Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea - hän ottakoon ristinsä. Herra ei
käske meitä kantamaan sitä ristiä, jonka hän itse kantoi, vaan hän
sanoo: Kukin kantakoon oman ristinsä. Kullekin on varattu oma risti
hänen voimiensa mukaan. Emmehän me kaikki voi kestää samaa, koska emme
ole samanlaisia uskoltamme ja hengeltämme. Muista, että sinä kannat
omasi, toinen omansa ja samoin kolmas. Heikolle voi hänen itse asiassa
kevein ristinsä olla yhtä raskas kuin Paavalille hänen omansa. Voimien
erilaisuus tekee kaikkien risteistä samanlaisia, vaikka ne itsessään
olisivat hyvinkin erilaisia. Toiselle vankeus on helpompaa kuin
toiselle ylenkatse ja pilkka, toiselle kuolemakin helpompi kuin
toiselle jonkin tavaransa kadottaminen. Kullakin on siis hänelle sopiva
ristinsä, sen mukaan kuin hänellä on voimia eri tilanteissa sitä kantaa.
Älköön siis kukaan valittako, vaikka hänestä toisen kuorma näyttää
kevyemmältä, sillä tällä on silloin vähemmän voimia. Mies kantaa
satanaulaista, lapselle naulakin on raskas. Mies ei kuitenkaan suutu
siitä, että saa kantaa satanaulaista eikä lapsen tavoin vain yhtä
naulaa.

Kirjoittanut: MikkoL


Kun näin sydämellisesti rukoilet armoa ja vakuutusta, niin et mahda sinä epäillä Jeesuksen hyvyyttä ja lempeä, vaan olet aivan varma siitä, että kaikki armo on sinulle avoin.

Sinä olet vahva siitä, että sinun autuutesi on sinua lähempänä, kuin edes taidat uskoa.
Rom 13:11.

Kaikki armo, kaikki autuus on sinulle Jeesukselta toimitettu.

Kaikki, kaikki on sinulle Jeesukselta tarjottu

kaikki on nyt valmistettu, tule häihin

Jeesus odottaa sinua.

Armo on sinulle altis ja tarjona


sinä saat kyllä rohjeta turvallisesti ottamaan sen vastaan, jos vain sydämestäsi tahdot

katso, se on sinulle sallittu

Sillä jolla on jano, se tulkoon, ja joka tahtoo, se ottakoon elämän vettä lahjaksi.
Ilm. 22:17(Antonius 42.)
Kun me vaivaiset ja armoa isoavaiset uskolla vastaan otamme Jeesuksen armo-tavarat, niin pitää meidän oppia heittämään oikein pois luotamme kaikki pelko, vaikka me niin työläästi tähän tahdomme itsemme taivuttaa.

meidän pitää tunnustaa meidän syntimme sovittajalle Jeesukselle kunniaksi itsemme autuaiksi armon valtakunnassa, koska me alinomaisella halulla rukouksessa ja uskossa heitämme itsemme Jeesuksen rakkauden syliin.Joka mielellään tahtoo maistaa uskon autuutta Jeesuksessa Kristuksessa täällä maan päällä, hänelle ei taideta parempaa neuvoa antaa,

kuin että hän hengen köyhyydessä ja lapsellisessa uskalluksessa käsittää syntien anteeksisaamisen
ja uskon yksinkertaisudessa antaa tämän tunnustuksen;

"Minä olen autuas Jeesuksen Kristuksen minun autuaaksi tekijäni tähden".

Tällainen taivasten valtakunta pitää repiä väkivalloin luokseen eikä järki siinä surussa karvastele, ja ehkä vielä kyynelten kanssa pitäisi huutaa

minä uskon!

(näin Antonius)Tämä evankeliumi avoimesta tiestä autuuteen Jeesuksen kautta, on kynttilä, joka tulee panna kynttiläjalkaan

se on leipä, joka kuuluu nälkäisille lapsille.

Ei sitä pidä salattaman ravitulta ja suruttomalta maailmalta, vaikka hän sen taitaa väärin käyttää.

Sillä siitä tulee kaikkein eniten pitää huoli ja ahkeroida, että lapset saisivat tuntea uskonsa lohdutuksen

ettei lohdutusta annetaisi heille vähittäin, niinkuin pieninä pisaroina, vaan että he tulisivat johdatetuiksi koko lähteen tykö ja koko autuus laskettaisiin heidän helmaansa ja sydämeensä.Taitaa myös tapahtua niin, että moni maailman lapsi tulee tällaisen Jumalan lasten autuuden kautta houkutelluksi ja he yhdessä heidän kanssaan notkistawat kaulansa Jeesuksen ihanan ikeen alle.Rakas sielu, käsitä siis uskon rohkeudella Jeesuksen sovintoveri

ota se vastaan vapaana ja ansaitsemattomana armona, jota Jeesus sinulle tarjoaa

ole varma siitä, että armo kuuluu myös sinulle

Älä salli lihasi ja veresi, järkesi, oman sydämesi (1 Joh 5:20) tai pahojen henkien (Matt. 4:6) kavalilla juonillaan sinua vietellä niin ajattelemaan, ettei armo olisikaan sinun omasi.Jos taas et tahdo ottaa vastaan Jeesuksen tarjoamaa armoa, niin sinä teet sangen surulliseksi ja pidät halpana sinun Vapahtajasi.

Sinä ylenkatsot häpeällisesti Hänen verisen työnsä ja rakkautensa

Sinä teet yhtä vastuuttomasti kuin jos joku tahtoisi heittää suuren Kuninkaan lahjat ja antimet takaisin hänen jalkainsa eteen.Niin pian kuin sinä uskot, saat sinetin

Sinulla on silloin kaikki, ja taidat iankaikkisesti ilahduttaa itsesi.

Sentähden ota vastaan Herra Jeesus ja Hän on olewa sekä A että O sinun heikolle uskollesi,

Hän on painava Henkensä sinetin sinun sydämeesi ja antava sinulle vakuuden, että taidat sanoa:

"Minä olen uskonut ja tuntenut sen rakkauden, jolla Jumala minua rakastaa".
1 Joh 5.16


Luther sanoo:

Tämä sana "teidän edestänne" vaatii aiwan uskovaa sydäntä

Ja joka uskoo ne sanat, nimittäin, että Jeesuksen ruumis on annettu ja Hänen verensä vuodatettu teidän edestänne syntien anteeksisaamiseksi, hän saa mitä ne lupaavat nimittäin syntien anteeksi antamisen.

"Ja kusa syndein andeksi andamus on, siinä on myös elämä ja autus, sekä ajasa että iankaikkisudesa."Katso! tämä on nyt se ihana uskon tie Jeesuksen tykö, jota Hänen sanassansa niin useasti ylistetään, jonka kautta isoava sielu taitaa vakuuttaa itseänsä kaikesta armosta, onnesta ja autuudesta.

Meillä tosiaan on syy iloita ja Herraa kiittää, joka meidän eteemme ei ole pannut korkeita ja raskaita teitä, vaan vaatii meiltä ainoastaan uskoa.

Hän tahtoo nyt vain, että me käsitämme sydämmen uskon ja uskalluksen Häneen, uskomme Hänen sanansa, ja vastaanotamme Hänen verisen kuolemansa kautta ansaitun ja lahjoitetun autuuden.Ah! Totisesti tämä on keveä ja makea tie, vaikka se ensin näytti vaikealta niille heikkomielisille, jotka mielellään tahtoisivat saada sellaisen vakuutuksen armosta, että he sen tuntisivat.

On kyllä tosi, että Vapahtaja välistä erityisellä tavalla on vakuuttanut muutamia sieluja syntien anteeksisaamisesta, niinkuin Hän teki Tuomaksen kanssa.

minulla on se käsitys, että näin tapahtuu vain pienelle osalle Jumalan lapsista

Vapahtaja tekee tämän kuin hätätilassa ja tahtoo näin lähestyä heikkouskoistia sieluja, jotka ennen ovat eläneet raskaissa synneissä,

tai kestäneet sangen suuren parannuksen tuskan,

tai jolla muutoin on ollut paljon tekemistä epäuskon ja kiusausten kanssa, silloin kun heidän sydämensä olivat suljetut sanaa vastaan.Mutta Jeesus sanoo nyt itse.

Autuaat ovat ne jotka eivät näe ja kuitenkin uskovat.
Joh 20:29

Näiden sielujen, jotka erityisellä tavalla ovat tulleet vakuutetuksi, pitää kuitenkin senjälkeen kun se on mennyt ohi riippua kiinni ainoastaan Sanassa ja veressä samoin kuin muidenkin.

Taivaallisella tavalla Jumala johdattaa meitä uskoon ja vahvuuteen Sanan kautta.

Niin näemme, että lähes kolme tuhatta sielua, jotka ottivat sanan vastaan, tuli Pietarin saarnan kautta uskoon saatetuksi.

Toisella kerralla uskoi viisituhatta niistä, jotka kuulivat sanan.

Ja ettei heiltä puuttunut autuuden iloa on siitä nähtävissä, että he kiittivät Jumalaa riemulla ja sydämen yksinkertaisuudella

Ei puuttunut heiltä myös voimaa, sillä Herra lisäsi joka päivä autuaaksi tulevia seurakunnalle. Apt. 2:41,46,47.

Ja kuinka ei taitaisi sielu tulla suurella ilolla täytetyksi, kun näin suuri autuus hänelle tapahtuu?

Niinkun vankiein vartija Filippissä koko huoneensa kanssa suuresti iloitsi, että hän tuli Jumalaan uskovaksi.
Apt. 16:34.Oi kuinka usein Jumala antaa lastensa täällä maistaa enämmän armoa ja autuutta, kuin he taitavat edes kertoa

Kuitenkin pitää Hän tässä vapaan hallituksensa, ja meidän tule käyttäytyä yksinkertaisesti.

mitä yksinkertaisemmin ja lapsellisemmin me uskomme, sitä keveämpää ja autuaallisempaa on kaikki.

mutta mitä enemmän me järjeltä neuvoa kysymme, (2 Kor 10:5) sitä waikeampaa ja sekavampaa on kaikki.

Joka ei ota Jumalan valtakuntaa vastaan niinkuin lapsi ei suinkaan siihen sisälle tule.
Mark. 10:15

Mitä lapsi tekee?

Niin pian kuin hän kuulee nämä sanat: "Tämän pitää sinun saaman"

niin hän kohta menee ja tahtoo tarttua siihen, ottaa sen ja on iloinen.On autuaallista ottaa vastaan ilman omaa valitsemista Jeesuksen rakkaasta kädestä suurempi tai pienempi armon ja ilo mitta, niinkuin Hän tahtoo antaa, ja olla tyytyväinen siihen, miten ja milloin Hän antaa.

Sillä armo Jeesuksesa Kristuksessa on arvaamaton ja sangen kallis

Annettakon se katuville ja uskoville syntisille sitten suuremman tai pienemmän tuntemisen kanssa, suuremman tai pienemmän suloisuuden kanssa:

kallis esine on pyhä ja kallis, annettakoon se meille sitten hopeamaljasa tai savimaljassa.

Kivulloisinta lasta holhotaan parhaiten

Se rakas poika, joka on vieraalla maalla kaukana vanhemmistaan, on eniten heidän sydämessään

Se armoitettu sielu, jolla ei ole suurta iloa ja riemua Pyhässä Hengessä, lepää Jeesuksen rakkauden rintaa lähinnä.Pitää siis siinä meille kyllin oleman, jos me taidamme uskoa että Jeesus on meidät lunastanut ja että me olemme vakuuttuneet armosta ja syntien anteeksisaamisesta Hänen veressään

Vaikka emme aina tunne suurta esimakua taivaan ilosta sieluisamme, siinä on kyllin, että meillä on Jeesus uskon kautta asuvainen sydämissämme, ja se autuus meillä on.

Opettaja sanoi: "Niin paljon kuin usko käsittä ja wastanotta, niin paljon hänellä myös on.

Sillä niinkuin Herra sanoi muinoin Joosualle: Kaiken sian minä annan teille, kussa teidän jalkanne käyvät (Jos 1:3) niin on myös uskon kanssa - kaikki se mitä hän ottaa vastaa, on hänen omansa"

Jos sielu lapsellisessa luottamuksessa vastaanottaa Jeesuksen, niin on myös Hän hänen omansa.Ah, pysy siis rakas sielu tässä, ole yksinkertainen ja opi kolmannen uskonkappaleen mukaan uskomaan kaikki sinun syntisi anteeksisaaminen, joka sinulle annetaan vanhurskaaksi tekemisessä

ja että Pyhä Henki jokapäivä uudistamisessa armollisesti antaa sinulle synnit anteeksi, minulle ja kaikille uskovaisille.

Ensin Hän todistaa, että on Henki, on evankeliumin sana, on totuus, jonka kautta Hän saattaa meitä sekä tuntoon että vakuutukseen ja suostumukseen

ja senjälkeen, kun olemme sanoneet Aamen tähän, antaa Hän meille todistuksen meidän syntiemme armollisesta anteeksisaamisesta

ja vielä monta muuta armo-tavaraa tulee sekä sinulle että minulle Jeesuksen tähden!

No comments:

Post a Comment