Tuesday, April 6, 2010

Se Neljäs syy

(Se Neljäs Syy), joka tekee katuvat sielut niin heikoiksi ja pelkureiksi Jumalan edessä on, että he vähän tuntevat Häntä ja Hänen sydäntään.Sielu. Kun minä ajattelen Jumalaa, joudun usein sellaiseen pelkoon ja vapinaan, että minun ihoni värisee.


"Minä pelkään sinua, niin että minun ihoni värisee, ja vapisen sinun tuomioitas."
Ps. 119:120 Biblia 1776Opettaja. Ah, kuinka syvälle olemmelangenneet pois Jumalan rakkauden osallisuudesta!

Kuinka oudot olemmekaan Häntä vastaan!

Kuinka me olemmekaan vieroitetut Hänestä?

Kuinka työläs on jälleen tulla Häneen totutetuksi ja käsittää uskallus Häneen!

Syy tällaisiin pelokkaisiin ajatuksiin on nimenomaan epäusko ja Jeesuksen yksikertaisen evankeliumin ymmärryksen ja tiedon puute.Sinä tutkit Jumalaa lain mukaan kuin vihaista ja kiivasta Jumalaa, et evankeliumin mukaan niinkuin Hän on Kristuksessa itsensä ilmoittanut.

Häntä pitäisi oppia tuntemaan kuin sulaa isällistä ja äidillistä rakkautta!

Hän armahta niinkuin Isä

Jos isä ja äiti unhohtawat, niin ei tahdo kuitenkan hän unhohta"
Jes. 49:15

Hänen sydämensä halkeaa laupeudesta, että Hän kaiketi armahtaa.
Jer 31:20Hän surkuttele meidän ahdistustamme,

meidän murheemme vaivaa Hänen sydäntänsä

ei vain sentähden, että me olemme Hänen luotunsa, vaan sentähden, että meidät on lunastettu Hänen Poikansa verellä.

Hänellä on myös niin hywä tahto sinua kohtan, että jos sinä sen tietäisit, niin sinä ilosta rupeisit itkemään.

Ei Hän etsi sinun kadotustasi, vaan ainoastaan sinun autuuttasi, sen mahdat sinä vissisti uskoa.

Oi, ota uskolla vastaan tämä Jeesuksen pohtajon rakkaus!

Ota Hänet ainoaksi tavaraksesi, niin Hän on oleva sinun ilosi, sinun autuutesi ja sinun suuri palkkasi.


Kirjoittanut: viola,

"Hänen sydämensä halkeaa laupeudesta, että Hän kaiketi armahtaa.
Jer 31:20"

Kuinka ihmeellistä onkaan taivaallinen rakkaus!

No comments:

Post a Comment