Tuesday, April 6, 2010

Kristillisyyden neuvot

Sielu.

Minä näen Jumalan sanassa joka paikassa vaadittavan jumalisuutta, rakkautta ja muita kristillisiä avuja


Minä kuulen myös saarnoissa opetettavan, kuinka tulee elää pyhää ja nuhteetonta elämää ja ahkeroida hyviä tekoja.

Eikös minun pitäisi näihin pyrkiä?Opettaja.

On totta, että Jumalan sanassa useassa kohdassa puhutaan tällaisista uskon hedelmistä ja kristittyjen velvollisuksista.

Huomaa kuitenkin, ettei yksikään muu ole sovelias niitä todella täyttämään, kuin ainoastaan uudestisyntyneet uskovat sielut.Et sinä ole vielä uskon tilassa, vaan olet kuin kuolemantautia sairastava ihminen.

Kaikki pyrkimisesi pyhään elämään ovat turhia ja mahdottomia.

Anna siksi Jumalan sanan osoittaa sinulle täydellisesti turmeluksesi, uskottomuutesi ja voimattomuutesi siihen, mikä hyvä on

Tule näin tuskasi syvyydestä anomaan ja rukoilemaan uskoa Jeesukseen, syntien anteeksi saamista ja yhdistymistä Jeesuksen Kristuksen kanssa.Sitten Kristuksen rakkaus vaatii, että me, jotka elämme, (uskossa), emme enää elä itsellemme, vaan hänelle (suosioksi), joka meidän edestämme on kuollut ja ylösnoussut.
2 Kor 5:14,15.

Herran Jesuksen pitää siis ensin sanoa sinulle: Poikani, (Tyttäreni), ole hyvässä turvassa sinun syntisi annetaan anteeksi sinulle.

Ja sitten: Nouse ja käy.
Matt. 9:2,5.

Se on: sinulla on ensin oltava Jeesukseen uskon kautta elämä ja syntien anteeksi saaminen hänen nimessään

tätä seuraavat hyvät työt ja kristilliset avut hengellisen elämän luonnollisina liikutuksina.Ennenkuin sinä saat uskon elämän uudelleen syntymisessä, ja syntien anteeksi saamisen vanhurskauttamisessa, on pyhittäminen mahdoton.

Silloin kuuluu, niinkuin Vapahtaja sanoi Pietarille:
Et sinä vielä taida minua seurata.


Mutta kun olet saanut elämän Jesuksessa, silloin on se vaivatonta ja mahdolista,

silloin kuuluu: Mutta tästä lähtien sinä olet minua seuraava
Joh. 13:36.

nimittäin pyhyydessä ja vanhurskaudessa kaikkena elinaikanasi.

Tämä on Vapahtajan järjetys

Toisin Hän ei ikinä tee katuvien sielujen kanssa.---
näin siis David Hollatz jatkaa suorastaan käsittämättömän syvällistä ja läpitunkevaa opetustaan, selittäen sielun erilaisia tiloja, armojärjestystä, vanhurskauttamista, hyviä tekoja ja uskon hedelmiä.

minut tämä kohta toisesta kanssapuheesta teki hyvin surulliseksi ajatellessani esikoislestadiolaisia kristittyjä.sielunhoidollista ja opillista lusteen kylvöä tehdään, kun ei tätä ole opittu eikä tahdota ottaa vastaan:

"Et sinä ole vielä uskon tilassa, vaan olet kuin kuolemantautia sairastava ihminen."

"Kaikki pyrkimisesi pyhään elämään ovat turhia ja mahdottomia."

saarnaajan tulee muistaa, etteivät kaikki seuratupaan tulleet ole samalla kohdalla armon tilassa.sen sijaan, että seuraväeltä odotetaan pyhää ja jumalista elämää neuvoja antaen,

Jumalan sanan tulee saada osoittaa kuinka täydellisesti turmelunutta, Herralle uskotonta porukkaa ruksalla istuu, jotka ovat täysin voimattomia siihen, mikä hyvä on.

ja paljon muuta tuossa lyhyessä kohdassa kumahtaa kuin kirkonkellotmutat kaikkein surullisin olen tästä, ja iloitsen, jos olen väärässä.


Opettaja neuvoo sielua:

Tule tuskasi syvyydestä anomaan ja rukoilemaan

uskoa Jeesukseen
syntien anteeksi saamista
ja yhdistymistä Jeesuksen Kristuksen kanssa.

Mutta monet essujen rukoushuoneelle tulleet etsivät syntien anteeksi saamista, sovintoa Jumalan kanssa.

He etsivät uskoa armoon ja tahtovat että se Jeesuksen nimessä heille julistetaan ja todistetaan

He eivät etsi uskoa elävään Jeesukseen ja suuttuvat, jos joku siitä heille puhuu

He etsivät itselleen sitä ja tätä hengellistä hyvää ja aarretta

mutta unohtavat kaikkein tärkeimmän


He eivät etsi yhteyttä Jeesukseenympäri käydään ja kasteeseen tullaan


uudestisyntymisestä tässä puhutaan

luterilaisen puhdasoppisuuden ajan merkittävä opettaja puhuu uudestisyntymisestä mainitsematta kastetta lainkaan.

David Hollatz todistaa koko kristikunnan kanssa, että jotain tapahtuu ihmiselle, niin että hän syntyy uudestaan.miksi te ette rakasta Jeesusta?

miksi te ette etsi seuroissa yhteyttä ylösnousseeseen, elävään Jeesukseen

miksi te olette aina vain kiinnostuneita omasta pyhästä vaelluksestanne, uskonne heikkoudesta, epäuskosta, itkette syntejänne ja etsitte armahdusta ja anteeksiantoa Jumalalta?

miksi te ette etsi yhteyttä Jeesukseen?

tämä on niin murheellinen asia kuin olla voi.

sillä ilman Jeesusta sinulla ei ole mitään Jumalan edessä muuta kuin synniksi muuttunutta itsekästä hengellisyyttä, laiskuutta ja tuomiohenkeä niitä kohtaan, jotka Jeesuksen seurassa kulkevat.

Kirjoittanut: Patu

"luterilaisen puhdasoppisuuden ajan merkittävä opettaja puhuu uudestisyntymisestä mainitsematta kastetta lainkaan.

David Hollatz todistaa koko kristikunnan kanssa, että jotain tapahtuu ihmiselle, niin että hän syntyy uudestaan." MikkoL

Tarkoitatko MikkoL, että Hollatz opettaa uudestisyntymistä, joka ei olisi kasteeseen sidottu. Siis jotain sellaista, mitä olet kuvannut monesti "jotain tapahtui" Lutherille, LLL:lle, Erkki Antille ja Heikille?

Jos sinun mielestä uudestisyntyminen ei liity kasteen sakramenttiin, vaan myöhemmin Pyhän Hengen vaikuttamiin voimakkaiseen kokemukseen Kristuksen kohtaamisesta, voit sanoa sen ihan suoraan ja kiertelemättä.

"ympäri käydään ja kasteeseen tullaan

uudestisyntymisestä tässä puhutaan"

Kirjoittanut: MikkoL

Patu kirjoitti "Jos sinun mielestä uudestisyntyminen ei liity kasteen sakramenttiin, vaan myöhemmin Pyhän Hengen vaikuttamiin voimakkaiseen kokemukseen Kristuksen kohtaamisesta, voit sanoa sen ihan suoraan ja kiertelemättä."

minun mielestäni asia ei ole niin, että uudestisyntyminen ei liity kasteen sakramenttiin

David Hollatz on puhdasoppisuuden ajan luterilainen teologi

kuitenkin hän kirjoittaa Armonjärjestys autuuteen mainiten kasteen kuin ohimennen


ei hän toki kasteen merkitystä kiellä!

koko kirja on osoitettu kastetulle kristitylle, jonka asiat Jeesuksen kanssa eivät ole kohdallaan.

Kirjoittanut: Patu
"minun mielestäni asia ei ole niin, että uudestisyntyminen ei liity kasteen sakramenttiin" MikkoL

=

"Minun mielestäni uudestisyntyminen liittyy kasteen sakramenttiin."

Suoraan ja kiertelemättä.

Kirjoittanut: MikkoL

joo, kielellisesti parempi!


ja silti

"koko kirja on osoitettu kastetulle kristitylle, jonka asiat Jeesuksen kanssa eivät ole kohdallaan"

No comments:

Post a Comment