Tuesday, April 6, 2010

Astu rohkiasti armoistuimen eteen

Sielu. Tästä asiasta en minä ole kauan tiennyt, ja sitä vähemmän ymmärtänyt.


Opettaja. Koska evankeliumi Jumalan armosta Kristuksessa on meille ihmisille kuin lukittu kirja
Jes. 29:11

sentähden Jumala antaa saarnata evankeliumin kaikille ihmisille, antaa heille sen tiedoksi ja tarjoaa heille

ja pyytää ajaa heitä heidän viheliäisyytensä osoittamisen kautta ottamaan vastaan sitä totista evankeliumin armoa.Herra Jeesus antaa saarnata evankeliumia köyhille ja vaivaisille siten, että se juuri heille peräti omistetaan.

Sentähden kun itket Johanneksen kanssa, niin Karitsa avaa sinetin, niin että sinä olet löytävä sinun syntiesi päästön ja lukeva nimesi Elämän Kirjassa.

Tämä on suurin pääkappale, nimittäin ansaittu armo.Johann Arndt (1555 - 1621) sanoo luvussa 41. 11:

Sotiva usko on myös oikea usko, koska ihmisessä käy alinomainen sota uskon ja epäuskon välillä.

Tästä sodasta ovat Jumalan pyhät surreet.

Tämä murhe sodasta uskon ja epäuskon välillä on varma merkki siitä, että sielussa on oikea usko

sillä ne, joilla ei ole lainkaan uskoa, eivät tiedä tästä sodasta epäuskoa vastaan.Opettaja. Ansaitun armon jumalallisesta tarjoamisesta Sanan kautta.

Siihen armoon, jota meille Jeesuksen Kristuksen ilmestyksen kautta tarjotaan, pitää meidän panna täydellinen toivon.
1 Piet. 1:3.

Koko asia seisoo Pojan, Jeesuksen, sovinnon vastanottamisessa uskon kautta.

Tässä tarjoaa ensin kättään sovitettu Isä, ja uudestaan tarjoaa sinulle Sanassansa isällisen rakkautensa.

Isä tahtoo antaa anteeksi kaikki synnit, joilla sinä olet Hänet vihaan saattanut.

Ei Hän vain tarjoa, vaan Hän lahjoittaa sinulle kaiken, sinä raadollinen ja nöyryytetty syntinen
Rom 8:32.


Koska Jumala tietää kuinka Aatamin tavoin arkoja, heikkoja ja huikentelevaisia me olemme Hänen edessään, on Hän antanut kirjoittaa vaivaisille ja köyhille sieluille niin monta kunniallista ja ihanaa lupausta, tahtoen niillä houkutella meitä ja kehoittaa uskomaan.

Silloin kuulevat kuurot tämän kirjan sanoja (joka 11 jakeen mukaan oli lukittu) ja sokeain silmät näkevät synkässä pimeydessä, ja raadolliset saavat ilon Herrasta ja köyhät (syntiset) ihmisten seassa riemuitsevat Israelin pyhässä
Jes. 29:18,19.


Sanokaat heikkomielisille: olkaat turvassa ja älkäät peljätkö; katso, teidän Jumalanne tulee kostamaan, Jumala, joka maksaa, hän tulee ja vapahtaa teidät.
Jes. 35:4.

Puhukaat suloisesti Jerusalemin kanssa, ja saarnatkaat hänelle, että hänen sotimisensa on täytetty; sillä hänen rikoksensa on annettu anteeksi, että hän on saanut kaksinkertaisesti Herran kädestä, kaikkein synteinsä tähden.
Es. 40:2.

Älä siis pelkää, sinä mato Jakob, te vähä joukko Israel, minä autan sinua, sanoo Herra ja sinun vapahtajas, Israelin Pyhä.

Raadolliset ja köyhät etsivät vettä; ja ei ole; heidän kielensä kuivettuu janosta; mutta minä, Herra, tahdon heitä kuulla, minä Israelin Jumala en tahdo heitä hyljätä.
Jes 41:14,17.

Mutta Zion sanoo: Herra hylkäsi minun, Herra unohti minun. Herra sanoo: en minä kuitenkaan sinua unohda. Katso, käsiini olen minä sinun pyhältänyt.
Jes. 49:14,15,16.Kaikki janoovaiset, tulkaat vetten tykö, tekin, joilla ei ole rahaa, tulkaat, ostakaat ja syökäät; tulkaat, ostakaat, ilman rahaa ja ilman hintaa, viinaa ja rieskaa.
Jes. 55:1.

Köyhille pitä saarnattaman hyvää sanomaa, vangeille lunastusta, ja sidotuille pääsemistä, murheellisille lohdutusta,
ja niin edespäin.

Luke koko Jesajan 61. luku.Isoavaiset täytti hän hyvyydellä
Luuk. 1:53.

Raadolliset syövät ja ravitaan.
Ps. 22:27.

Jumala, sinä virvoitat hyvyydelläs raadolliset. Herra antaa sanan suurella evankelistojen joukolla Ps 68:11,12.

Hän kunnioittaa nöyriä autuudella.
Ps. 149;4.

Hän ilmoittaa (lailla väsytetyille sieluille) syntien anteeksi antamisen
Apt 13:38.

Hän laske myös ulos, (Jeesuksen Kristuksen) liiton veren kautta vankinsa vedettömästä kuopasta
Zach 9:11.

Kaikki nämät muut Jumalan lupaukset ja kaikki mitä me anomme ja rukoilemme, ovat nyt Taivaissa Niin ja Amen.
2 Kor 1:20.

Nyt kuuluu: Tapahtukoon sinulle niinkun sinä tahdot.
Matt. 15:28.Sanassa tulevat kaikki kolme Jumaluuden persoonaa yhdessä huokaavan viheliäisen sielun luo, ja sanovat hänelle, että hänelle pitää oleman armo Jeesuksessa.Isä todistaa Pojastansa, että meillä pitä oleman elämä Hänessä.
1 Joh 5:10,11.

Pyhä Henki ilmoitta Jeesuksen ja kunnioittaa Häntä.
Joh 16:14

Vapahtaja tulee itse veden ja veren kanssa, se on kasteen ja ehtoollisen kanssa.
1 Joh 5:6.

Kasteessa Hän saavuttaa meidät

ennenkuin olemme mitään hyvää tehneet,

ennenkuin olemme rukoilleet Häneltä armoa


Ehtoollisessa Hän antaa meille sulan armon ja elämän syödä ja juoda sitä makiata Karitsan Verta.Tämän kaiken Hän tekee osoittaakseen särjetyille sydämille armonsa.

Hän antaa meille autuuden kirjan ja sinetin vakuttaaksensa meitä sen kautta rakkaudestaan ja armostaan.

Ja jos vaivainen syntinen ei vielä tahdo uskoa, vaan epäilee niinkuin Tuomas, niin tulee rakas Vapahtaja ja osoittaa hänelle Hänen avoimen kylkensä ja naulojen reiät ja rukoilee niin rakkaasti ja sydämellisesti, että me silloin mahtaisimme uskoa, niin me antaisimme sen kautta Hänelle ja Hänen kärsimiselleen suurimman kunnian.Ei Jeesus tahdo yhtäköän muuta työpalkkaa kaiken sen vaivansa edestä, kuin Hän kolmenakymmenenä ja muutamina wuosina meidän edestämme teki,

kuin että me uskoisimme Häneen ja antaisimme meidän sydämemme Hänelle iankaikkiseksi asuinsijaksi.Kuule, rakas Sielu!

Ihmisen Pojalla, sinun Jeesuksellasi, on voima antaa syntejä anteeksi, ja yhden osan siitä Hän on antanut sanansaattaillensa.

Hänen puolestaan ja Hänen käskynsä mukaan julistan minä sinulle, sinä raadollinen ja lohdutusta kaipaava sydän, ilolla, sinun syntisi anteeksi saamisen.Rakas Sielu!

usko minua, minä olen aivan arka panemaan pehmitystä jumalattomien ja uskottomien käsivarsien alle

eli heittämään sen kuin pyhä on, koirille.

Mutta koska minä olen havainnut ja näen sinun surusi synneistä ja sinun sydämellisen halusi ja isoamisesi niiden anteeksi saamiseksi, että menet vuoteellesi ja nouset sieltä kyynelillä ja huokauksilla, sentähden että et tiedä, onko Jeesus sinulle armollinen

ja näen myös, että sinulla siinä ohella on suuttumus syntiseen menoon

katso, niin sanon minä sinulle, että Herra Jeesus on käskenyt minua kaitsemaan lampaitaan.
Joh 21:15.Sentähden en taida minä Hänelle tehdä otollisempaa työtä, kuin että osoitan sinulle kuten yhdelle Hänen nääntyneistä lampaistaan, tien Hänen tykönsä, joka Paimen on, ja Hänen haavainsa tykö, jotka ovat avoin lähde syntiä ja saastaisuutta vastaan.

Ole nyt täydellisesti vakuutettu armosta ja usko, että Jeesus on antanut kaikki sinun syntis.

Armo on sinulle jo paljon ennen tätä hetkeä ansaittu Jeesuksen kuoleman kautta.

kun viheliäisyydessäsi syvyydestä kurjasti huusit Jeesuksen sovintoveren ja ansaitun vanhruskauden jälkeen, juuri sillä hetkellä annettiin taivaissa kaikkien pyhien enkelten kasvojen edessä sinulle syntien anteeksisaaminen, laillisesti, niin että suuri ilohuuto siksi nousi
Luuk 15:10

silloin kuuluivat nämä sanat: Tänäpäivänä on köyhälle syntiselle N N autuus tapahtunut.Ah! Älä siis pelkää ja vapise, vaan astu rohkiasti armoistuimen eteen ja usko ainoastaan

Mark 5:36.
Luuk 9:23,24.
Luuk 11:24.

niin ei lohdutuksen pidä sinun silmiltäsi oleva kauan salattu.-- tässä taivaallisessa jaksossa David Hollatz tuo esille ensimmäisen - ja ainoan kerran - näissä kanssapuheissa kasteen ja ehtoollisen sakramentit sekä ottaa ripin puolisakramentin käyttöön.

tuima rippi-isä on tutkinut sielun tilaa huolellisesti, eikä paloruiskulla jakele armoa seiniä myöten.

kaste on jo vauvana annettu suurten kirkkojen tapaan ja ennenkuin sielu on ehtinyt hyvää tekemään tai armoa rukoilemaan!

Ehtoollisessa on Jeesuksen veri - (ei sitä saa korvata pelkillä sanoilla "Jeesuksen nimessä ja veressä")

Rippi on käytössä ja Jeesus on siinä voimallisesti takaajana, ei mikään pelastava seurakunta tai herätysliike.

uudelleen ja uudelleen on meidän kuitenkin huomattava, että luterilaisen opetuksen ja opin mukaan ei ole niin, että kaste yksin pelastaa.

joka uskoo ja kastetaan.

Hollatz puhuu perusteellisesti tästä oikeasta uskosta, joka ottaa vastaan JEESUKSEN asumaan iankaikkisesti.

jotain tapahtuu, ja tämä Sielu tulee uskoon, toinen Sielu ei tule uskoon vaikka on oikein kastettu.-- huomaa myös, miten valtavasti tässä käytetään Raamatun kohtia erityisesti profeetta Jesajan kirjasta.

vaikka aihe on täysin uusitestamentillinen.

miten tullaan Jumalan lapseksi.


-- en muista milloin olen viimeksi lukenut sisällöltään jotain näin perusteellisen valtavaa ja upeaa tekstiä:

"Sanassa tulevat kaikki kolme Jumaluuden persoonaa yhdessä huokaavan viheliäisen sielun luo, ja sanovat hänelle, että hänelle pitää oleman armo Jeesuksessa."


Ajattele, sinä syntinen ja viheliäinen Sielu, mikä ihmeellinen kohtaaminen tässä on käynnissä.

Sinua syntistä puhuttelee itse Pyhä Kolmiyhteys, todistaen että armo kuuluu sinulle Jeesuksessa.

Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.
Aamen!

No comments:

Post a Comment